Fellows and Guest Researchers

Academic Year 2022/2023


Heinz Heinen Kolleg Fellows

Avatar Agbonifo

Prof. Dr. John Agbonifo

Senior Fellow

July 2023 - December 2023
Avatar Dziennik

Dr. Matthew Dziennik

Postdoctoral Fellow

June 2023 - July 2023
Avatar Fitzmaurice

Rosamund Fitzmaurice

Doctoral Fellow

October 2022 - March 2023
Avatar González

Prof. Dr. Carolina González

Senior Fellow

March 2023 - August 2023
Avatar Laes

Prof. Dr. Christian Laes

Senior Fellow

February 2023 - September 2023
Avatar Makhotina

Dr. Katja Makhotina

Postdoctoral Fellow

April 2023 - September 2023
Avatar Mercan

Dr. Özden Mercan

Postdoctoral Fellow

January 2023 - September 2023
Avatar Mocanu

Cristina Mocanu

Doctoral Fellow

October 2022 - March 2023
Avatar Roberts

Dr. Justin Roberts

Postdoctoral Fellow

May 2023 - August 2023
Avatar Sapede

Dr. Thiago Sapede

Postdoctoral Fellow

June 2023 - July 2023
Avatar Taylor

Dr. Hillary Taylor

Postdoctoral Fellow

February 2023 - June 2023
Avatar Thiébaut

Dr. Rafaël Thiébaut

Postdoctoral Fellow

January 2023 - May 2023
Avatar Varella

Dr. Claudia Varella

Postdoctoral Fellow

April 2023 & July 2023 - August 2023

Bonn Yale Anton Wilhelm Amo Fellow

Avatar Miller

Dr. Julie J. Miller

Postdoctoral Fellow

October 2022 - September 2023

Euthenia Fellow

New Fellowship Program starting in 2023/2024. 


Internal Fellows

Avatar Aust

Prof. Dr. Martin Aust

April 2022 - March 2023

+49 228 73 9304


Guest Researchers

Avatar Bosma

Prof. Dr. Ulbe Bosma

Senior Guest Researcher

August 2023 - November 2023
Avatar Eriksson

Sara Eriksson

PhD Candidate

January 2023 - September 2023
Avatar Ginés-Blasi

Dr. Mònica Ginés-Blasi

Postdoctoral Researcher

October 2022 - March 2023
Avatar Glaeser Dos Santos

Fabiano Glaeser Dos Santos

Doctoral Guest Researcher

June 2023 - October 2023
Avatar Mirzai

Prof. Dr. Behnaz Mirzai

Senior Guest Researcher

July 2023 - September 2023
Avatar Onyige

Prof. Dr. Chioma Daisy Onyige

Senior Researcher & Guest Lecturer

June 2023
Avatar Saboro

Dr. Emmanuel Saboro

Senior Guest Researcher

September 2023 - October 2023
Avatar Torres Trimállez

Dr. Marina Torres Trimállez

Postdoctoral Guest Researcher

June 2023 - July 2023
Wird geladen